Medlemsinformation

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2016

Ordförande: Lars Berggren

Vice Ordförande: Jan Jonsson

Sekreterare: Birgitta Hultman

Vice sekr. Margareta Härdig

Kassör: Torbjörn Hjalmarsson

Styrelseledamöter: Margareta Härdig, Per Karlsson, Carina Lekström, Mats Lekström

Styrelsesuppleanter: Karin Andersson, Mona Carlsson Kerstin Berggren

Nästa möte är vårt ÅRSMÖTE Tisdagen den 21 februari 2017 klockan 17.00 i lokalen Bergsmansgatan 58.

 

 

Medlemsresor

Medlemsresan 2016 Rättvik /Leksand

 

 

Medlemsresan 2015 Gränna / Visingsö
 Medlemsresan 2014 till Slöjdmässan i Hjo.

 

 Åter till startsidan