free web templates

 Medlemsavgift i Föreningen Knutsbols hembygdsgård

För bara 100 kr blir du medlem i föreningen ett helt år. Som extra förmån får du då ditt kaffe gratis i Café Sommarkransen, betalar bara för det goa brödet.
Sätt in 100 kr på bankgiro 5906-3693
Glöm inte meddela namn, adress telefon och ev. mailadress.

JULMARKNADEN
Vill du vara med och jobba för Föreningen under någon av marknadsdagarna? Det är vi i så fall mycket tacksamma för. Kontakta Karin Andersson 070- 557 46 85 eller 
mail:  forsby_8911@hotmail.com
Ny styrelse valdes på årsmötet 20210826
Ordförande: Karin Andersson
Kassör: Torbjörn Hjalmarsson
Sekreterare: Birgitta Hultman
Övriga ledamöter
Carina Lekström
Mats Lekström
Per Karlsson
Margaretha Härdig
Suppleanter
Carina Olsson
Birgitta Jonsson