how to create your own site

 Medlemsavgift i Föreningen Knutsbols hembygdsgård

För bara 100 kr blir du medlem i föreningen ett helt år. Som extra förmån får du då ditt kaffe gratis i Café Sommarkransen, betalar bara för det goa brödet.
Sätt in 100 kr på bankgiro 5906-3693
Glöm inte meddela namn, adress telefon och ev. mailadress.Ny styrelse valdes på årsmötet 20220215
Ordförande: Karin Andersson
Kassör: Torbjörn Hjalmarsson
Sekreterare: Birgitta Hultman
Övriga ledamöter
Carina Lekström
Mats Lekström
Per Karlsson
Margaretha Härdig
Suppleanter
Carina Olsson
Birgitta Jonsson